Przypominamy wszystkim naszym klientom, że dla usprawnienia rejestracji zakupionych produktów i zgłoszeń reklamacyjnych udostępniliśmy STREFĘ KLIENTA. wystarczy wejść na stronę pod adresem: http://navotech.com.pl/strefa_klienta,117.htm.

Zapraszamy Państwa do zakupu bardzo wysokiej jakości separatorów tłuszczu w promocyjnych cenach. Promocja obowiązuje do końca czerwca 2013 roku lub do wyczerpania zapasów. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać kontaktując się z Działem Handlowym naszej firmy lub z naszymi przedstawicielami pracującymi na terenie całego kraju. Ulotkę z cenami i opisem promocyjnych urządzeń znajdziecie Państwo w zakładce Do pobrania

Zbiorniki stalowe ROK-R

Firma NavoTech wprowadziła na stałe do swojej oferty zbiorniki stalowe wykonane na bazie rury spiralnie karbowanej, zabezpieczonej obustronnie ciśnieniowo i termicznie zaprasowaną powłoką Trenchcoat. Zbiornik stalowy ROK-R może być z powodzeniem stosowany jako zewnętrzny, bezciśnieniowy układ kanalizacji do montażu: w gruncie, w pasie drogowym pod jezdnią, w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej:
- zbiorniki magazynowe przeciw pożarowe (ppoż),
- zbiorniki retencyjne, buforowe i magazynowe wody deszczowej,
- elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych np. obudowy przepompowni, separatorów, studni pomiarowych i wodomierzowych.

Dzięki wsparciu i uczestnictwu naszej firmy w projekcie „Wdrożenie innowacyjnej technologii procesowej przez NavoTech Inżynieria Środowiska przy produkcji nowoczesnych separatorów”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, nasza firma oferuje wszystkim Klientom ulepszone produkty, m.in.:

 • separatory MAK-II-PE
 • separatory MAK-W-P
 • separatory LIPO HC
 • zbiorniki TOR
 • pręt spawalniczy

Przy produkcji ww. urządzeń wykorzystujemy nowo zakupione, dzięki wsparciu Unii Europejskiej maszyny, które pomagają nam podnosić jakość oferowanych produktów oraz zwiększać moce produkcyjne, co wpływa na konkurencyjność naszej firmy na rynku. Zapraszamy Państwa do zakładki Produkty, gdzie macie Państwo możliwość zapoznania się z ofertą NavoTech oraz do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Promocja obowiązuje do końca roku 2012 lub do wyczerpania zapasów.
Informacji udziela Dział Handlowy NavoTech oraz przedstawiciele handlowi.

ulotka promocyjna do pobrania

Informujemy, że zgodnie z podpisaną dn. 27.02.2012r. umową nr 548/410/2012 pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, a firmą Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń, toczy się postępowanie mające na celu rozszerzenie oraz przedłużenie terminu ważności aprobat technicznych:

 • AT/2007-08-0306  – „Separatory koalescencyjne: bez osadnika: MAK-II-PE-typoszereg, MAK-II-B – typoszereg; z osadnikiem: MAKO-II-PE – typoszereg, MAKO-II-B – typoszereg,
 • AT/2007-08-0307 -  „Separatory koalescencyjne z obejściem burzowym: bez osadnika: MAKH-II-PE – typoszereg, MAKH-II-B – typoszereg; z osadnikiem: MAKOH-II-PE – typoszereg, MAKOH-II-B – typoszereg.

Informujemy, że dostępna jest do pobrania nowa ulotka dot. usług serwisowych firmy NAVOTECH Inżynieria Środowiska

pod tym linkiem możecie Państwo – po dokonaniu wcześniejszej rejestracji – zgłaszać reklamacje oraz śledzić postęp prac nad zgłoszonymi tematami.

Mamy przyjemność poinformować, że firma NavoTech wprowadziła na rynek komory drenażowe NT-BAS. Produkowane są z tworzywa sztucznego wysokiej gęstości, są odporne na działanie wysokich i niskich temperatur, na pękanie powodowane czynnikami środowiska oraz na działanie substancji chemicznych występujących w wodach deszczowych i ściekach. Dzięki żebrowanej konstrukcji, komory utrzymują wysoką sztywność w bardzo dużym zakresie obciążeń, dlatego też mogą być stosowane zarówno w terenach zielonych jak i w ciągach komunikacyjnych (zastosowanie pod parkingami etc.)

Zalety systemu komór drenażowych:

 • bardzo duża wytrzymałość – np. obciążenie TIR
 • duża pojemność pojedynczej komory i niegraniczona pojemność całego systemu
 • łatwy, szybki i bezpieczny montaż
 • możliwość zastosowania jako zbiornik szczelny podziemny
 • możliwosć rozbudowy lub przeniesienia
 • możliwość ponownego wykorzystania zgromadzonej wody

Nowość w ofercie NavoTech – wysokiej jakości odwodnienia liniowe.
Systemy odwodnień liniowych powszechnie stosowane są w budownictwie do liniowego i punktowego odwadniania ulic, parkingów, stacji paliw, garaży, hal, myjni samochodowych itp. Odwodnienia liniowe pełnią również ważną funkcję ochrony środowiska – chronią grunty i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem. Posiadamy w swojej ofercie odwodnienia liniowe w pełnym zakresie obciążeń od A 15 do F 900 według normy EN 1433 – szukaj więcej na stronie: navotech.com.pl